Ugovor o pristupanju dugu


Predmet: Ugovor o pristupanju duga može se sklopiti i konkludentnim postupcima-radnjama vjerovnika i treće osobe a ne samo pisanim ugovorom u kojem se treća osoba izričito obveze vjerovniku da će ispuniti njegovu obvezu dužniku.

Broj presude: Gž-165/2021-2, od 29. rujna 2021., od 10.01.2022

Sud: Županijski sud u Splitu

Odredbom članka 101 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 i 41 08 dalje ZOO propisano je kako ugovorom između vjerovnika i trećega kojim se ovaj obvezuje vjerovniku da će ispuniti njegovu tražbinu prema dužniku treći stupa u obvezu pored dužnika Ugovor o pristupanju duga može se sklopiti i konkludentnim postupcima radnjama vjerovnika i treće osobe a ne samo pisanim ugovorom u kojem se treća osoba izričito obveze vjerovniku da će ispuniti njegovu obvezu dužniku Ugovorom o pristupanju duga dužnik se ne oslobađa obveze već se naprotiv treći uz dužnika obvezuje vjerovniku da će ispuniti njegovu tražbinu Tim ugovorom treći stupa u obvezu pored dužnik čime se jača pravni položaj vjerovnika jer su mu obvezu tada dužni ispuniti dva dužnika Ugovor sklapaju vjerovnik i treći pa za valjanost tog ugovora nije potreban pristanak dužnika jer se pravni položaj ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu