Ugovor o zajmu


Predmet: I po mišljenju ovog suda opće poznata je činjenica da je donacija dar tj. da se daje bez naknade i protuusluge. S druge pak strane zajam je dvostrano obvezan i konsenzualan ugovor koji nastaje kada se stranke sporazume o bitnim sastojcima ugovora, a to su određeni iznos novca ili određena količina drugih zamjenjivih stvari koje se zajmodavac obvezuje predati zajmoprimcu.

Broj presude: Gž-850/2021-2, od 25. listopada 2021., od 10.01.2022

Sud: Županijski sud u Karlovcu

U postupku je utvrđeno da je tužitelj dana 27 veljače 2018 za korist društva Mljekara B 1 d o o B 2 P uplatio iznos od 100 000 00 kuna a da je u opisu plaćanja navedeno donacija D Š da je tužitelj podneskom od 30 siječnja 2020 izvijestio sud da je kao vjerovnik prijavio svoju tražbinu u stečajnom postupku koji se vodi nad dužnikom ovdje tuženikom te je Trgovački sud u Osijeku rješenjem poslovni broj 3 St 529 2019 37 od 23 siječnja 2020 konstatirao da je tražbina tužitelja kao tražbina drugog više isplatnog reda u iznosu od 102 000 00 kuna osporena i da je tužitelj upućen u nastavak parnice radi utvrđenja osporene tražbine da je među strankama tijekom čitavog postupka bilo sporno da li je tužitelj D Š predmetni novčani iznos donirao navedenom društvu ili je ovaj novčani iznos predstavljao kratkoročnu pozajmicu a koju je tuženik trebao po tvrdnji tužitelja vratiti u kratkom roku da tužitelj i tuženik nisu bili u nikakvom pravnom ili poslovnom odnosno obvezno pravnom odnosu da je tužitelj Mljekari B 1 svojom pozajmicom htio pomoći na nagovor prijatelja Zdravka Ivandića zbog činjenice budući je ista bila u teškoj financijskoj situaciji iz razloga da se radnicima isplate plaće te je na nagovor direktora i zz M K novac uplatio na račun Mljekare ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu