Ukinuto retroaktivno oporezivanje zadržanih dobitaka

Datum: 15.07.2014, Utorak
Autor: V.B.

    Kao što smo najavili da je Ustavni sud odlučivao o ocjeni suglasnosti s Ustavom RH odredbi čl. 6. i 8. Zakona o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 19. X. 2013. (Nar. nov., br. 125/13.), a kojima je bilo propisano retroaktivno oporezivanje isplata zadržanih dobitaka/dividendi koje su ostvarene u razdoblju 2005. do kraja 2011., ta Odluka je objavljena u Narodnim novinama br. 83. od 11. srpnja 2014. S ovim danom prestaje obveza plaćanja poreza na dohodak od kapitala (12% + prirez) prilikom isplate spomenutih dobitaka/dividendi.
    Naime, iako je Ustavni sud donio Odluku o ukidanju spornih odredbi Zakona o porezu na dohodak još 18. VI. 2014., prema čl. 55. st. 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH (Nar. nov., br. 49/02.), "ukinuti zakon i drugi propis, odnosno ukinute odredbe prestaju važiti danom objave odluke Ustavnog suda u "Narodnim novinama", ako ustavni sud ne odredi drugi rok". Kako u ovom slučaju nije odredio drugi rok, ukinute odredbe prestale su vrijediti 11. srpnja 2014.
    Dakle, sve što je bilo isplaćivano uz plaćanje propisanog poreza na dohodak (+ prirez), ili je bilo isplaćivano bez tog poreza, za vrijeme važenja spornih odredbi postojala je obveza plaćanja poreza na dohodak od kapitala. Za porez na dohodak od kapitala (+ prirez) koji je plaćen u tom razdoblju ne može se tražiti povrat. Međutim, za eventualno neplaćeni porez i dalje stoji obveza plaćanja poreza jer sporne odredbe Zakona nisu poništene nego su ukinute – prestale su vrijediti.
    Razdoblje od 2001. do kraja 2004. u kojem su ostvareni dobitci i dalje je pod porezom na dohodak od kapitala ako se isplaćuju zadržani dobitci iz tih godina (12% + prirez), s obzirom na to da je u tom razdoblju bio uveden taj porez (nije bilo retroaktivnog donošenja zakona).
    Više o tome pročitajte u našem časopisu RRiF br. 8/14. i u Pravo i porezi br. 7-8/14.

Povratak na vijesti