Ulagačke nekretnine

Datum: 16.06.2021, Srijeda
Autor: T.C.F.

Računovodstveno praćenje ulagačkih nekretnina uređuje HSFI 7 – Ulaganja u nekretnine odnosno MRS 40 – Ulaganja u nekretnine.

Navedene nekretnine obuhvaćaju nekretnine koje se nabavljaju od drugih osoba ili grade s ciljem ostvarivanja prihoda od najma i/ili povećanja njihove kapitalne vrijednosti,

Ulagačke nekretnine računovodstveno se evidentiraju u okviru skupine računa 05 – Ulaganja u nekretnine i naknadno se vrednuju prema metodi troška nabave ili prema metodi fer vrijednosti.

O računovodstvenom praćenju ulagačkih nekretnina može se pročitati u članku Računovodstvo ulaganja u nekretnine koji je objavljen u časopisu RRiF br. 4/21., na str. 52.

Povratak na vijesti