Ulaganje u tuđu nekretninu


Predmet: Suvlasnik koji je ulagao u zajedničku nekretninu ulaganjem ne povećava svoj suvlasnički dio nekretnine.

Broj presude: Gž-1638/2019-2, od 5. studenoga 2020., od 18.01.2021

Sud: Županijski sud u Osijeku

Predmet spora je razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnine koje su stranke suvlasnici svaka u 1 2 suvlasničkog dijela te protutužbeni zahtjev tužene na utvrđenje da je ista suvlasnik u 75 100 dijela nekretnine koja je predmet spora Prvostupanjski sud odbija protutužbeni zahtjev tužene kao neosnovan U ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu