Unos proizvoda tarifne oznake KN 3826 00 10 FAME, 3826 00 90, 1511 10 10 i registracija gospodarskog subjekta

Datum: 27.02.2015, Petak
Klasa: 410-19/15-03/49
Davatelj: Carinska uprava

Tražite mišljenje o unosu proizvoda tarifne oznake KN 3826 00 10 FAME palminog ulja tarifne oznake KN 1511 10 10 i uljane repice iz tarifne oznake KN 3826 00 90 kao i o potrebnoj dokumentaciji u vezi registracije gospodarskog subjekta za primanje tih proizvoda iz druge države članice te daljnje prodaje Proizvodi za koje ste naveli tarifne oznake klasificirani su u Zakonu o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 kao energenti ukoliko im je namjena pogonsko gorivo odnosno kao dodatak ili sredstvo za poboljšanje pogonskih goriva a regulirana su odredbom članka 83 st 3 Kada su predmetni proizvodi biološkog podrijetla sa navedenom namjenom sukladno Zakonskoj odredbi čl 83 st 5 i 6 definiraju se kao biogoriva Pod biogorivom se smatra tekuće ili plinovito gorivo koje se koristi kao pogonsko gorivo za potrebe prijevoza proizvedeno iz biomase i definirano posebnim propisima Biomasa je biorazgradivi dio proizvoda otpada i ostataka biološkog podrijetla iz poljoprivrede uključujući tvari biljnoga i životinjskog podrijetla šumarstva i srodnih proizvodnih djelatnosti uključujući ribarstvo i akvakulturu kao i biorazgradivi dio industrijskoga i komunalnoga otpada Ukoliko se radi o biogorivu koje nije pomiješano sa fosilnim gorivom isto podliježe trošarini od 0 00 kn sukladno čl 84 st 3 t 9 Zakona kao i posebnom nadzoru prilikom proizvodnje kretanja i skladištenja kako je navedeno u čl 85 st 3 Zakona Registracija gospodarskog subjekta koji će poslovati sa energentom biogorivom za prijevoz koji dolazi iz druge države članice će se izvršiti ovisno o načinu kretanja energenta biogoriva za prijevoz Prijava djelatnosti i registracija trošarinskih obveznika regulirana je u Glavi XII Zakona a detaljnije u Glavi IX Pravilnika o trošarinama Nar nov br 64 13 129 13 11 14 70 14 157 14 8 15 Kretanje energenata između država članica Europske unije može se odvijati u sustavu odgode plaćanja trošarine ili izvan sustava odgode plaćanja trošarine kada se trošarinski proizvodi već pušteni ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja