Uputa za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača

Datum: 18.10.2019, Petak
NN br. 99/2019

      Uputom za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača propisuju se obvezne funkcije te tehnički uvjeti koji moraju biti ispunjeni pri izradi zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača, način obavještavanja javnosti o uvjetima i načinu prikupljanja ponuda zaštićenih programa, način obavještavanja javnosti o proizvođačima zaštićenih programa za koje je Hrvatska narodna banka izdala certifikate te sadržaj izvješća »Promet ovlaštenih mjenjača – zbirno izvješće o kupnji i prodaji strane gotovine i otkupljenim čekovima koji glase na stranu valutu« koje su ugovorne banke dužne dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci u skladu s člankom 14. stavkom 19. Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (Nar. nov., br. 85/19.).

      Danom stupanja na snagu ove Upute prestaje važiti Uputa za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača (Nar. nov., br. 27/16. i 67/16.).

      Ova Uputa stupa na snagu 26. listopada 2019., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise