Uračunavanje plaćanja

Datum: 30.07.2021, Petak
Autor: A.V.

Ako se dužnik i vjerovnik ne dogovore, uračunavanje plaćanja će se obaviti onim redom koji odredi dužnik izjavom, najkasnije pri plaćanju. Kad nema te dužnikove izjave, plaćanje se obavlja redom kako je koja dospjela za ispunjenje.

Ako dužnik pored glavnice duguje i kamate i troškove, prvo se namiruju troškovi, zatim kamate i napokon glavnica.

Više o uračunavanju plaćanja, osobito u slučaju kad pored glavnice duguje i kamate i troškove, uz bogat prikaz aktualne sudske prakse, možete pronaći u članku Uračunavanje ispunjenja obveze, koji je objavljen u časopisu RRiF br. 8/21, str. 155.

Povratak na vijesti