Uračunavanje ispunjenja obveze

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2021
Članak:
Uračunavanje ispunjenja obveze
Stranica:
155.
Autor/i:
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

Autor u članku na detaljan način razmatra institut uračunavanja ispunjenja obveze, iznošenjem sudske prakse i shvaćanja u stručnoj literaturi o tome koji kriteriji moraju biti ispunjeni da bi se uračunavanje moglo provesti. Posebno se analizira položaj dužnika (čl. 171. Zakona o obveznim odnosima) i vjerovnika (čl. 172. toga Zakona), ali i mogućnost kombinirane primjene tih dvaju članaka. Ovaj se institut u praksi najčešće primjenjuje među poduzetnicima koji imaju kontinuirane poslovne odnose, ali se može primijeniti i među nepoduzetnicima, odnosno izvan okvira trgovačkog prava.

 1. Uvod
 2. Uračunavanje ispunjenja – funkcija i zakonsko uređenje
 3. Istorodnost obveza čije se ispunjenje uračunava
 4. Dužnikove ovlasti kod primjene odredbe čl. 171. ZOO-a
 5. Redoslijed uračunavanja ispunjenja kada nema ni sporazuma ni dužnikove izjave (čl. 171. ZOO-a)
 6. Primjena pravila o uračunavanju ispunjenja i teret dokaza
 7. Uračunavanje glavnice, kamata i troškova
 8. Uračunavanje ispunjenja kod ispunjenja uglavničenih kamata i zateznih (procesnih) kamata
 9. Kumulacija primjene pravila o uračunavanju ispunjenja istorodnih obveza (čl. 171. ZOO-a) te kamata i troškova (čl. 172. ZOO-a)
 10. Uračunavanje prijebojem
 11. Zaključak
Hashtags:
#Kamate, #Prijeboj, #UračunavanjeIspunjenja, #ZOO