Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 6.2023, str. 60
Dane pomoći i naplata prihoda
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s davanjem pomoći fizičkoj osobi ...

Pitanja i odgovori
Knjiženje realizacije založnog prava te računovodstveno i porezno postupanje u vezi s nenaplaćenim otkupljenim potraživanjem
Srijeda, 03.05.2023.

Trgovačko društvo otkupilo je od banke tražbinu osiguranu hipotekom Nominalna vrijednost potraživanja je 5 mil a društvo je otkupilo potraživanje ...

Pitanja i odgovori
Odbitak pretporeza na temelju računa poreznog obveznika koji plaća PDV prema naplaćenim naknadama – račun plaćen kreditnom karticom
Ponedjeljak, 27.02.2023.

Trgovačko društvo dalje Društvo obveznik je PDV a a PDV plaća prema izdanim računima Društvo je primilo račun od obveznika ...

rrif - 12.2022, str. 138
Namirenje troškova za nastale manjkove
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Pitanja vezana za manjak koji je posljedica djelovanja zaposlenika nekog poduzetnika ili je takav zaposlenik počinio štetu na radu li ...

Pitanja i odgovori
Mogućnost ustege isplate dijela radnikove plaće zbog pogrešne isplate prethodne plaće u većoj svoti
Ponedjeljak, 14.03.2022.

Može li poslodavac radniku kojemu je pogreškom isplaćena veća svota plaće smanjiti narednu plaću za više isplaćenu plaću u prethodnom ...

Snimka webinara
Ovrha na plaći i kompenzacije plaće, trajanje 117 min
Srijeda, 02.02.2022.

Vijesti
Namirenje manjkova od radnika
Četvrtak, 30.12.2021.

Može li se ustegom od plaće radnika namiriti manjak prouzročen poslodavcu Moguće je sudskim i izvansudskim putem namiriti manjkove i ...

Knjiga
Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst
17.12.2021

Krajem 2021 izvršene su izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima koje su stupile na snagu 1 I 2022 Priručnik ...

Naslovnica knjige: Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst
rrif - 12.2021, str. 105
Kako namiriti troškove poslodavcu za nastale manjkove
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u članku daje sažet prikaz kako naknaditi manjak koji je poslodavcu prouzročen djelovanjem njegova radnika odnosno pretrpljenu štetu i ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište izuzimanja nekretnine iz obrta „dobitaša“
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Kako treba u poslovnim knjigama obrta koji je obveznik poreza na dobitak dobitaša iskazati izuzimanje nekretnine koja je prije 15 ...

Vijesti
Prodaja imovine članovima društva i načini naplate
Utorak, 07.09.2021.

Uobičajeno pitanje prilikom prodaje imovine članovim društva fizičkim osobama jest Koja je najniža cijena po kojoj se može prodati imovina ...

pip - 9.2021, str. 89
Mogućnost prijeboja, cesije i drugih obračunskih plaćanja kad je nad jednim od sudionika otvoren (pred)stečajni postupak
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

Otvaranje predstečajnog te stečajnog postupka utječe na prava i obveze stranaka pa i na mogućnost namirenja tražbina Kao značajno pitanje ...

rrif - 8.2021, str. 155
Uračunavanje ispunjenja obveze
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor u članku na detaljan način razmatra institut uračunavanja ispunjenja obveze iznošenjem sudske prakse i shvaćanja u stručnoj literaturi o ...

pip - 5.2021, str. 63
Uračunavanje ispunjenja obveze
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Uračunavanje ispunjenja obveze primjenjuje se u dvjema situacijama 1 kod konkurencije više istorodnih obveza tj kada dužnik u istom trenutku ...

rrif - 4.2021, str. 73
Darivanje i nerecipročni prihodi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva iskazuju promjene koje se odnose na darivanje nekoj neprofitnoj organizaciji te na prijeboj koji ...

rrif - 3.2021, str. 44
Obračunska plaćanja
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U poslovnoj praksi poduzetnici često svoje obveze i potraživanja naplaćuju obračunskim putem Pritom se najčešće koristi prijeboj kompenzacija ali i ...

Pror - 1.2021, str. 11
Primjena novih računovodstvenih pravila u proračunskom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Od 1 siječnja 2021 godine primjenjuju se neka nova pravila u iskazivanju poslovnih promjena u proračunskom sustavu U ovom se ...

rrif - 12.2020, str. 87
Naknada troškova zbog nastalog manjka
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovom članku autor daje sažet osvrt na aktualna i za praksu bitna pitanja vezana za manjak koji je ...

Sudska praksa
Prigovor prijeboja
Ponedjeljak, 14.09.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 9.2020, str. 121
Ustup ili cesija prava na povrat poreza
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Prema odredbama Općega poreznog zakona porezni obveznici mogu ustupiti svoje potraživanje s naslova poreza primjerice PDV a dobitka dohotka ...

rrif - 7.2020, str. 34
Odgovori na pitanja iz prakse

U ovom broju donosimo odgovore na aktualna porezna računovodstvena i financijska pitanja koja se u posljednje vrijeme pojavljuju u ...

rrif - 3.2020, str. 110
Prijeboj i osnivanje ustanove
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se prijeboj potraživanja koja su povezana s obračunanim prihodima te osnivanje ustanove ako je ...

pip - 1.2020, str. 65
Sporazumni i dobrovoljni prijeboj (kompenzacija)
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Prijeboj kompenzacija učestao je institut obveznoga prava a spada u obračunske načine ispunjenja obveze Premda je kao institut razmjerno jasan ...

rrif - 12.2019, str. 91
Troškovi na temelju prouzročenih manjkova – kako ih naknaditi
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku razmatra kako naknaditi manjak koji je poslodavcu prouzročen djelovanjem njegova radnika odnosno pretrpljene štete ili ...

Pitanja i odgovori
Neoporeziva nadoknada troškova prehrane radnika
Ponedjeljak, 21.10.2019.

Na koji način poslodavac može neoporezivo isplatiti nadoknadu troškova prehrane ili omogućiti prehranu svojim radnicima?

Pitanja i odgovori
Prekid zastarnog roka
Ponedjeljak, 20.05.2019.

U kojim slučajevima dolazi do prekida tijeka zastarnog roka?

rrif - 12.2018, str. 235
Namirenje troškova poslodavcu za prouzročene manjkove
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku razmatra aktualna i za praksu bitna pitanja manjka koji je posljedica djelovanja zaposlenika nekog poduzetnika ...

Sudska praksa
Ugovorna kazna
Ponedjeljak, 15.10.2018.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Pitanja i odgovori
Ugovor o kompenzaciji
Četvrtak, 13.09.2018.

Trgovačko društvo A potražuje od trgovačkog društva B 20 000 kuna iz ugovora o kupoprodaji Tražbina dospijeva 22 listopada 2018 ...

Sudska praksa
Pretpostavke prijeboja
Ponedjeljak, 11.06.2018.

Županijski sud

pip - 6.2018, str. 117
Domaća sudska praksa i stajališta

Obvezno pravo Smrt bliske osobe čl 201 ZOO a 91 Sudska praksa je proširila krug osoba kojima zakon priznaje pravo ...

Sudska praksa
Prijedlog za ovrhu
Utorak, 10.04.2018.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Vijesti
Izmijenjen Pravilnik o porezu na dohodak
Petak, 29.12.2017.

Vjerojatno u najviše mijenjani i dopunjavani porezni propis spada Pravilnik o porezu na dohodak U Narodnim novinama br 128 ...

PrPI - 11.2017, str. 23
Na koje načine nadoknaditi manjak od radnika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Kada poslodavac u svom poslovanju ustanovi manjak koji je posljedica djelovanja njegova zaposlenika ili je zaposlenik počinio štetu na ...

Sudska praksa
Prijeboj (kompenzacija)
Ponedjeljak, 10.07.2017.

Županijski sud

pip - 7.2017, str. 97
Domaća sudska praksa

Obvezno pravo Sankcija nedostajanja potrebne forme ugovora čl 70 ZOO a 91 Ugovor koji nije sklopljen u propisanoj formi nema ...

rrif - 4.2017, str. 114
Bitne novosti u općem poreznom zakonu
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.

U sklopu porezne reforme koja je usvojena krajem prošle godine utvrđeno je da je uz materijalne porezne propise nužno ...

rrif - 4.2017, str. 79
Obustava (dijela) plaće u korist poslodavca
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovome članku autor razmatra institut ovrhe na novčanim sredstvima u okviru čega je institut ovrhe na plaći u ...

Mišljenja
Članak 25. stavak 3. Općeg poreznog zakona
Ponedjeljak, 27.03.2017, 410-01/17-01/412

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 1.2017, str. 187
Prijeboj i otpust duga
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom će se praktikumu knjižit prijeboj i otpust duga Pri prijeboju obveza i potraživanja potrebno je iskazati i ...

PrPI - 11.2016, str. 26
Manjak nastao radnjom zaposlenika i mogućnosti njegove nadoknade
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Osobito u nekim branšama gospodarstvu u nas i dalje nastaju manjkovi koje uoči poslodavac odmah ili naknadno a što ...

pip - 11.2016, str. 3
Uz ispunjenje postoje i drugi načini prestanka obveza – prijeboj
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC

Autor u ovome članku razmatra institut prijeboja odnosno kompenzacije kao načina prestanka obveze Prestanak obveze redovito je unaprijed predviđena ...

pip - 9.2016, str. 115
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

II Posebni porezi i trošarine Putnički promet obveza označavanja cigara duhanskim markicama Obračun trošarine na kruga goriva Proizvodnja stolne vode ...

Mišljenja
Povrat trošarine i mogućnost prijeboja plaćene trošarine s poreznim obvezama
Ponedjeljak, 11.07.2016, 410-01/16-01/153

Davatelj: Carinska uprava

Pitanja i odgovori
Prijeboj (kompenzacija)
Utorak, 10.05.2016.

Jedna stranka ugovora dužna je drugoj strani određenu svotu u eurima a druga je dužna toj stranci određenu svotu u ...

pip - 5.2016, str. 144
Odgovori na pitanja pretplatnika

Europska iskaznica zdravstvenog osiguranja Osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ostvaruju pravo na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja skraćenog ...

PrPI - 11.2015, str. 28
Nadoknada manjka nastalog djelovanjem zaposlenika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Učestalo smo svjedoci situacija u kojima radnik svojim djelovanjem na radu ili u vezi s radom učini manjak prouzroči određenu ...

rrif - 10.2015, str. 208
Prijeboj (kompenzacija) u obveznim odnosima
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Iako je prijeboj kao institut razmjerno jasan i prokušan u praksi u nas zbog učestalosti primjene ponekad se u vezi ...

Mišljenja
Oporezivanje prema naplaćenim naknadama
Četvrtak, 22.01.2015, 410-01/15-01/29

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Stjecanje bez osnove - kad se može zadržati primljeno
Ponedjeljak, 12.01.2015.

Vrhovni sud Republike Hrvatske