Prijeboj i otpust duga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2017
Članak:
Prijeboj i otpust duga
Stranica:
187.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom će se praktikumu knjižit prijeboj i otpust duga. Pri prijeboju obveza i potraživanja potrebno je iskazati i prihode jer su oni ostvareni prijebojem. Pri sporazumu o otpustu duga potrebno je iskazati odgovarajuću vrstu prihoda koja ovisi i osobi koja je dug otpustila.

1. Prijeboj u vezi s obračunanim prihodima
2. Otpust duga u vezi s primljenim zajmom

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo