Primjena novih računovodstvenih pravila u proračunskom računovodstvu

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 1.2021
Članak:
Primjena novih računovodstvenih pravila u proračunskom računovodstvu
Stranica:
11.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Od 1. siječnja 2021. godine primjenjuju se neka nova pravila u iskazivanju poslovnih promjena u proračunskom sustavu. U ovom se članku daje praktičan primjer iskazivanja nekih od njih. Riječ je prijeboju obveza i potraživanja, autogumama, protestiranim jamstvima i ulaganjima u udjele.

  1. Prijeboj obveza i potraživanja
  2. Autogume
  3. Davanje i povrat po danim jamstvima koja su protestirana davatelju jamstva
  4. Ulaganje u udjele u glavnici trgovačkog društva
Hashtags:
#PoslovniUdjeli, #Prijeboj, #ProračunskoRačunovodstvo