Obračunska plaćanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2021
Članak:
Obračunska plaćanja
Stranica:
44.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

U poslovnoj praksi poduzetnici često svoje obveze i potraživanja naplaćuju obračunskim putem. Pritom se najčešće koristi prijeboj (kompenzacija), ali i cesija, asignacija te preuzimanje duga. O njihovim specifičnostima s motrišta Zakona o obveznim odnosima i Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima te načinu njihovog knjiženja u poslovnim knjigama poduzetnika ovisno o tome o kojoj je ugovornoj strani riječ, više u nastavku ovog članka.

  1. Uvod
  2. Prijeboj (kompenzacija) međusobnih potraživanja
  3. Cesija − ustupanje potraživanja ugovorom
  4. Asignacija (upućivanje)
  5. Preuzimanje duga
  6. Umjesto zaključka
Hashtags:
#ObračunskaPlaćanja, #Računovodstvo