Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom

Datum: 17.01.2020, Petak
NN br. 7/2020

     Uredbom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom (Nar. nov., br. 97/15.).

     Povratna naknada i naknada gospodarenja po jedinici proizvoda za ambalažu od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda i za ambalažu volumena jednakog 0,2 l plaćaju se od 1. siječnja 2021. godine.

     Ova Uredba stupa na snagu 25. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise