Uredba o izmjenama Uredbe o Carinskoj tarifi za 2012. godinu

Datum: 30.07.2012, Ponedjeljak
NN br. 87/2012

U Uredbi o Carinskoj tarifi za 2012. godinu (Nar. nov., br. 143/11., 5/12. i 21/12.), u Carinskoj tarifi, mijenja se osnovna stopa carine za tarifne oznake 2711 12 11, 2711 12 19, 2711 12 91, 2711 12 93, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 10, 2711 13 30, 27 11 13 91, 27 11 13 97 i 2711 19 00, a može se vidjeti ovdje.

Ova Uredba stupa na snagu 30. srpnja 2012.

Povratak na nove propise