Uredba o izmjenama Uredbe o izravnim mjerama kontrole cijena

Datum: 08.07.2011, Petak
NN br. 78/2011

Ovom Uredbom izmijenjene su pojedine odredbe Uredbe o izravnim mjerama kontrole cijena (Nar. nov., br. 2/01. do 43/09.).

Ova Uredba stupa na snagu 16. srpnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise