Uredba o izmjeni Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom

Datum: 16.12.2020, Srijeda
NN br. 140/2020

U Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom (Nar. nov., br. 7/20.), čl. 7. mijenja se i glasi:

»(1) Povratna naknada i naknada gospodarenja po jedinici proizvoda za ambalažu volumena jednakog 0,2 l plaćaju se od 1. siječnja 2021.

(2) Povratna naknada i naknada gospodarenja po jedinici pro­izvoda za ambalažu od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda plaćaju se od 1. srpnja 2021.«.

Ova Uredba stupa na snagu 24. prosinca 2020. godine.

Povratak na nove propise