Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića

Datum: 20.03.2020, Petak
NN br. 33/2020

      Uredbom se utvrđuje način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića.

      Ova Uredba stupa na snagu 1. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise