Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi

Datum: 23.01.2012, Ponedjeljak
NN br. 10/2012

Ovom Uredbom uređuju se ovlasti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave, način postupanja i druga bitna pitanja u vezi nadzora nad provedbom Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa u području javne nabave.

Ova Uredba stupa na snagu 23. siječnja 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise