Uredba o raspolaganju nekretninama koje se daju na korištenje tijelima državne uprave ili drugim tijelima korisnicima državnog proračuna, te drugim osobama

Datum: 13.07.2011, Srijeda
NN br. 80/2011

Ovom se Uredbom propisuju mjerila i kriteriji, naknada za korištenje, podmirivanje troškova tekućeg i investicijskog održavanja nekretnina, podmirivanje troškova stjecanja, zakupa ili najma nekretnina koje Agencija za upravljanje državnom imovinom daje na korištenje tijelima državne uprave ili drugim tijelima korisnicima državnog proračuna, te drugim osobama na temelju posebnih zakona.

Ova Uredba stupa na snagu 21. srpnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise