Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Datum: 07.03.2022, Ponedjeljak
NN br. 28/2022

Ovom Uredbom utvrđuju se svote najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koje energetski subjekti koji se bave trgovinom na veliko naftnim derivatima i/ili trgovinom na malo naftnim derivatima, smiju primijeniti na području Republike Hrvatske.

Maksimalne maloprodajne cijene određene su za neprekinuto razdoblje od najduže 90 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Ova Uredba stupa na snagu 8. ožujka 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise