Usklađenja provedbenih propisa u vezi s porezima

Datum: 30.12.2022, Petak
NN br. 156/2022

U ovom broju Narodnih novina objavljeno je usklađenje nekih pravilnika zbog uvođenja eura kao službene valute u RH. Riječ je o sljedećim pravilnicima:

– Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama

– Pravilnik o izmjenama Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

– Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

– Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

– Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

– Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak.

O izmjenama Pravilnika o porezu na dobit i Pravilnika o porezu na dohodak pišemo u ovom broju časopisa RRiF.

Svi navedeni pravilnici stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Povratak na nove propise