RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita

Narodne novine br.61/2018. od 11.07.2018.

 

       Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (Nar. nov., br. 65/17.).

       Ovaj Zakon stupa na snagu 19. srpnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)