RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o elektroničkom novcu

Narodne novine br.64/2018. od 18.07.2018.

 

      Zakonom se uređuju:

1. elektronički novac i izdavatelji elektroničkog novca,

2. izdavanje i iskup elektroničkog novca,

3. uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada institucija za elektronički novac osnovanih u Republici Hrvatskoj, uključujući malu instituciju za elektronički novac te nadzor nad njihovim poslovanjem i

4. uvjeti pod kojima institucije za elektronički novac osnovane izvan Republike Hrvatske mogu poslovati u Republici Hrvatskoj.

      Institucije za elektronički novac kojima je izdano odobrenje za izdavanje elektroničkog novca na temelju Zakona o elektroničkom novcu (Nar. nov., br. 139/10.) mogu izdavati elektronički novac i pružati platne usluge u skladu s izdanim odobrenjem do isteka roka od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

      Postupci koji su do stupanja na snagu ovoga Zakona pokrenuti prema odredbama Zakona o elektroničkom novcu (Nar. nov., br. 139/10.) dovršit će se prema odredbama tog Zakona.

      Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o elektroničkom novcu (Nar. nov., br. 139/10.) i Odluka o zaštiti novčanih sredstava imatelja elektroničkog novca (Nar. nov., br. 3/11.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 26. srpnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)