RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta

Narodne novine br.22/2019. od 06.03.2019.

 

      Pravilnikom se propisuje način vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta na području jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, i to:

1. po katastarskim općinama, katastarskim česticama i katastarskim kulturama,

2. površini i svrsi zbog koje se mijenja namjena i

3. iznosu plaćene naknade i oslobađanje od plaćanja naknade.

      Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta (Nar. nov., br. 149/13. i 14/14. – ispravak).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 14. ožujka 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)