RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o lokalnim porezima Općine Ružić

Narodne novine br.69/2019. od 19.07.2019.

 

      Odlukom se propisuju vrste poreza koje pripadaju Općini Ružić, obveznici plaćanja, porezne stope i osnovica, visina poreza, način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

      Općini pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

      S danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima, (Nar. nov., br. 12/04. i Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 08/02.) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 12/04.).

      Ova Odluka stupa na snagu 27. kolovoza 2017., osim u dijelu koji se odnosi na odredbe o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. kolovoza 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)