RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o dopunama Zakona o kreditnim institucijama

Narodne novine br.70/2019. od 24.07.2019.

 

      Zakonom su dopunjene pojedine odredbe Zakona o kreditnim institucijama (Nar. nov., br. 159/13., 19/15., 102/15. i 15/18.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 1. kolovoza 2019., osim članka 3. ovoga Zakona u dijelu kojim je dodan članak 11.a koji stupa na snagu danom primjene Odluke o bliskoj suradnji koja će se objaviti u Službenom listu Europske unije, a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)