RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o planu oporavka, kriterijima značajnosti i pokazateljima trenda koji ukazuju na nemogućnost kontinuiranog ispunjavanja uvjeta za rad i izdvajanju značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane

Narodne novine br.77/2019. od 14.08.2019.

 

       Pravilnikom se propisuje:

– izrada, sadržaj i način dostave plana oporavka središnje druge ugovorne strane,

– kriterije za procjenu značajnosti okolnosti koje upućuju na to da središnja druga ugovorna strana neće biti u mogućnosti kontinuirano ispunjavati uvjete iz članaka 41. do 44., članka 46. ili 47. Uredbe (EU) br. 648/12. te tehničkih standarda koje je donijela Europska komisija na temelju Uredbe (EU) br. 648/12., te pokazatelji trenda,

– minimalni sadržaj i način dostave zahtjeva središnje druge ugovorne strane za odobrenje izdvajanja značajnih aktivnosti i procesa u smislu članka 35. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 648/12. sve kako je propisano Zakonom o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 65/18.), Uredbom (EU) br. 648/12. Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, pripadajućim tehničkim standardima i Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 648/12. Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Nar. nov., br. 54/13.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 22. kolovoza 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)