RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

Narodne novine br.121/2019. od 11.12.2019.

 

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (Nar. nov., br. 115/16., 130/17. i 106/18.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)