RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

Narodne novine br.124/2019. od 18.12.2019.

 

      U Odluci o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (Nar. nov., br. 141/15.) u članku 6. u stavku 1. postotak »2%« zamjenjuje se postotkom »1,9%«.

      Članak 10. briše se.

      Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)