RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Lišane Ostrovičke

Narodne novine br.24/2020. od 04.03.2020.

 

Odlukom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Odluke o porezima Općine Lišane Ostrovičke (Nar. nov., br. 124/19.).

Ova Odluka stupa na snagu 7. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)