Prilog proračun i proračunski korisnici

Godišnji propisi kod proračuna i proračunskih korisnika
Pror - 12.2011, str. 2
Evidentiranje namjenskih, općih i vlastitih prihoda kod proračunskih korisnika državnog proračuna
Pror - 12.2011, str. 11
Neke knjigovodstvene evidencije u sustavu proračuna
Pror - 12.2011, str. 16
Proračunsko računovodstvo - pripreme za godišnji obračuna za 2011.
Pror - 12.2011, str. 22
Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti u sustavu javne nabave
Pror - 12.2011, str. 38
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima
Pror - 12.2011, str. 44
Zakup i kupoprodaja poslovnog prostora
Pror - 12.2011, str. 46
Plaće zaposlenih u javnom sektoru
Pror - 12.2011, str. 51