Zadužnica – stjecanje bez osnove


Predmet: Tužitelj (na kojem je bio teret dokaza) nije dokazao da bi utuženi novčani iznos iz imovine tužitelja prešao u imovinu tuženika, već se prijelaz tog iznosa dogodio iz imovine H. P. d.o.o. u imovinu A. d.o.o. Z. i to temeljem bjanko zadužnica koje je izdala tvrtka H. P. d.o.o..

Broj presude: Rev 4201/2019-2, od 19. studenoga 2019., od 26.11.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Predmet spora je tužbeni zahtjev tužitelja za isplatu 800 000 00 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 25 listopada 2006 pa do isplate Suština spornog odnosa među strankama u revizijskom dijelu postupka ogleda se u pitanju činjenične i pravne osnove tužbenog zahtjeva tužitelja pitanje objektivnog identiteta spora Pravilno drugostupanjski sud zaključuje da tužitelj utuženi iznos zahtijeva s osnova obveze vraćanja stečenog bez osnova a koji utuženi iznos da je bez osnova naplatila tvrtka A d o o Z u vlasništvu tuženika na temelju više bjanko zadužnica koje je izdala tvrtka H P d o o u većinskom vlasništvu tužiteljeva brata J M O zaključku da je tako tužitelj konačno odredio tužbeni zahtjev drugostupanjski sud daje jasne i potpune razloge ukazujući da to nedvojbeno proizlazi iz njegovog iskaza s ročišta za glavnu raspravu od ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu