Zaključak o najavi otkazivanja temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i pokrtanju postupka mirenja

Datum: 02.08.2012, Četvrtak
NN br. 89/2012

1. Najavljuje se otkazivanje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 115/10.), zbog bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti.
2. Zadužuje se Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava da sukladno odredbama Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09., 61/11. i 82/12.), odnosno Pravilnika o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima (Nar. nov., br. 122/10. i 56/11.), pokrene postupak mirenja zbog najavljenog otkazivanja Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Povratak na nove propise