Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

Datum: 14.10.2021, Četvrtak
NN br. 111/2021

Ovim se Zakonom uređuje područje primjene Zakona, autorsko pravo – pravo autora na njihovim djelima iz književnog, znanstvenog i umjetničkog područja, srodna prava, autorsko pravo i srodna prava u pravnom prometu, sadržajna i vremenska ograničenja autorskog prava i srodnih prava, ostvarivanje (individualno i kolektivno) autorskog prava i srodnih prava te zaštita autorskog prava i srodnih prava u slučaju povrede.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar. nov., br. 167/03., 79/07., 80/11., 141/13., 127/14., 62/17. i 96/18.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 22. listopada 2021., osim čl. 69. koji stupa na snagu 7. lipnja 2022. te čl. 217. st. 3. t. 2. podtočke a) i čl. 218. st. 3. t. 4. podtočke a) koji stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine. Ovaj Zakon može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise