Zakon o djelatnosti psihoterapije

Datum: 09.02.2022, Srijeda
NN br. 18/2022

Zakonom se uređuje sadržaj, uvjeti i način obavljanja djelatnosti psihoterapije, standard obrazovanja, stručni nadzor nad radom psihoterapeuta i savjetodavnog terapeuta te stručni nadzor nad obavljanjem djelatnosti psihoterapije u Republici Hrvatskoj, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.

Djelatnost psihoterapije u smislu ovoga Zakona podrazumijeva pružanje psihoterapijskih usluga koje se pružaju kao gospodarska djelatnost izvan zdravstvenog sustava.

Postupci kojima se odlučuje o pravu na obavljanje djelatnosti psihoterapije, prestanku prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije te disciplinski postupci koji su u tijeku, a nisu pravomoćno okončani do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama Zakona o djelatnosti psihoterapije (Nar. nov., br. 64/18.). Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o djelatnosti psihoterapije (Nar. nov., br. 64/18.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 17. veljače 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise