Zakon o dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Datum: 07.04.2020, Utorak
NN br. 42/2020

      Zakonom su dopunjene pojedine odredbe Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Nar. nov., br. 52/19.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 8. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise