Zakon o dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Datum: 19.03.2020, Četvrtak
NN br. 32/2020

      Zakonom su dopunjene pojedine odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19. i 98/19.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 20. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise