Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona

Datum: 19.03.2020, Četvrtak
NN br. 32/2020

     Zakonom su dopunjene pojedine odredbe Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16., 106/18. i 121/19.).

     Ovaj Zakon stupa na snagu 20. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise