Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti

Datum: 16.04.2021, Petak
NN br. 41/2021

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o energetskoj učinkovitosti (Nar. nov., br. 127/14., 116/18. i 25/20.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 24. travnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise