Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Financijskoj policiji

Datum: 18.05.2011, Srijeda
NN br. 55/2011

Ovim Zakonom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o Financijskoj policiji (Nar. nov., br. 177/04.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 26. svibnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise