Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima

Datum: 28.10.2020, Srijeda
NN br. 118/2020

Zakonom su izmijenjene pojedine odredbe Zakona o građevnim proizvodima (Nar. nov., br. 76/13., 30/14., 130/17. i 39/19.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 5. studenoga 2020., osim članka 9. ovoga Zakona koji stupa na snagu 16. srpnja 2021. Ovaj Zakon može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise