Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

Datum: 26.01.2012, Četvrtak
NN br. 12/2012

Ovim Zakonom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Nar. nov., br. 140/05. i 154/11.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 26. siječnja 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise