Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

Datum: 28.12.2020, Ponedjeljak
NN br. 146/2020

Zakonom su izmijenjene pojedine odredbe Zakona o kreditnim institucijama (Nar. nov., br. 159/13., 19/15., 102/15., 15/18., 70/19. i 47/20.).

Do dana stupanja na snagu propisa donesenih na temelju ovoga Zakona ostaju na snazi i primjenjuju se sljedeći propisi:

  1. Odluka o stopi protucikličkog zaštitnog sloja kapitala (Nar. nov., br. 9/15.)
  2. Odluka o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik (Nar. nov., br. 78/17.)
  3. Odluka o primicima radnika (Nar. nov., br. 31/17. i 57/17.)
  4. Odluka o politikama i praksama primitaka povezanim s pružanjem bankovnih proizvoda i/ili usluga potrošačima (Nar. nov., br. 106/18.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 29. prosinca 2020., osim odredbi čl. 26. ovoga Zakona koji stupaju na snagu danom stupanja na snagu novog zakona kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava; čl. 27. i 132. ovoga Zakona koji stupaju na snagu danom stupanja na snagu novog zakona kojim se uređuje sustav osiguranja depozita; čl. 25., 31., 32., 66., 76., 79., 80., 92., 95. do 101.. 111. i 115. ovoga Zakona koji stupaju na snagu danom stupanja na snagu zakona kojim se uređuje prisilna likvidacija kreditnih institucija; čl. 38., 73. i 87. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 28. lipnja 2021.; čl. 56. do 58. ovoga Zakon koji stupaju na snagu 1. siječnja 2023. Ovaj Zakon može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise