Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

Datum: 03.06.2011, Petak
NN br. 61/2011

Ovim Zakonom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 43/07., 79/07., 35/08., 40/10., 121/10. i 130/10. – pročišćeni tekst).

Ovaj Zakon stupa na snagu 11. lipnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise