Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina

Datum: 15.02.2023, Srijeda
NN br. 18/2023

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o osiguranju radničkih tražbina (Nar. nov., br. 70/17.). Detaljnije o novelama ovog Zakona pisati ćemo u časopisu RRiF br. 4/23.

Ovaj Zakon stupa na snagu 23. veljače 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise