Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

Datum: 23.12.2022, Petak
NN br. 152/2022

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o poljoprivredi (Nar. nov., br. 118/18. – 52/21.) zbog usklađenja s zakonodavstvom Europske unije te uvođenja eura kao službene valute u RH.

Postupci započeti po odredbama Zakona o poljoprivredi (Nar. nov., br. 118/18. – 52/21.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Ovaj Zakon stupa na snagu 31. prosinca 2022., osim čl. 2., 9., 52., 55., 59., 61. do 68. i 70. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine. Ovaj Zakon može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise