Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Datum: 11.12.2020, Petak
NN br. 138/2020

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16., 106/18., 121/19. i 32/20.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise