Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Datum: 28.09.2022, Srijeda
NN br. 113/2022

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13. – 39/22.). Dopune se odnose na sniženje stope PDV-a na isporuku grijanja iz toplinskih stanica uključujući naknade vezane za tu isporuku te isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke, obavljene do 31. ožujka 2023. na 5 %., te primjenu stope PDV-a od 0 % na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada. Te dopune stupaju na snagu 1. listopada 2022. godine. Detaljnije o tome pisali smo u RRiF-u br. 10/22.

Ostale izmjene donesene su zbog uvođenja eura i stupaju na snagu od 1. siječnja 2023. godine. O tim izmjenama pisati ćemo u časopisu RRiF br. 12/22.

Ovaj Zakon može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise