Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Datum: 22.12.2022, Četvrtak
NN br. 151/2022

Zakonom su usklađene svote zbog uvođenja eura kao službene valute u RH, promijenjene su odredbe koje su upućivale na obveznu isplatu na žiro račun te je propisano što se smatra djelatnošću proizvodnje električne energije.

Osim toga povećan je cenzus ostvarenih primitaka za uzdržavane članove s 15.000,00 kn na 24.000,00 kn.

Detaljnije o tim izmjenama može se pročitati u časopisu RRiF br. 12/22. str. 29.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, osim odredbi koje se odnose na povećanje cenzusa primitaka koje mogu ostvariti uzdržavani članovi koji stupa na snagu 30. prosinca 2022. godine i primjenjuje se u postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2022. godinu i nadalje. Ovaj Zakon može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise